Komplex Fejlesztési Program (SOBER) a hátrányos helyzetű és SNI tanulók alapkészségeinek fejlesztéséhez

Komplex Fejlesztési Program (SOBER) a hátrányos helyzetű és SNI tanulók alapkészségeinek fejlesztéséhez

Belga, Magyar, Lengyel és Török partnerekkel folytatott stratégiai együttműködésünkben digitális alapú, egymásra épülő modulokból álló Komplex Fejlesztési Program (SOBER) létrehozásán és megvalósításán dolgozik az Óbudai Egyetem STEM Irodája, -és Esélyegyenlőségi Irodája.

A projekt olyan Európai Uniós prioritásokkal foglalkozik, mint a kulcskompetenciák fejlesztésének erősítése: minden gyermeknél fontos az összes alapkészség fejlesztése: gondolkodás, figyelem, emlékezet, kommunikáció, téri tájékozódás valamint az észlelési funkciók fejlesztése. Mindezen készségek digitális alkalmazásokkal jól fejleszthetők minden gyermek esetében, de különösen hasznosak a hátrányos helyzetű és az SNI tanulók egyéni fejlesztésének támogatására.

Szociális készségek fejlesztése és STEM orientáció a jobb életért!

Share this post