SOBER transznacionális megbeszélés Óbudán

SOBER transznacionális megbeszélés Óbudán

A SOBER Social Skills Development and STEM for a better life programot az Európai Unió Erasmus+ programja hozta létre. A program célja egy digitális alapú komplex fejlesztési program megalkotása és megvalósítása, valamint módszertani és képzési ajánlatok nyújtása tanárok és speciális tanárok számára, a hátrányos helyzetű és SNI (sajátos nevelési igényű) gyermekek alapkészségeinek fejlesztésére összpontosítva.

A transznacionális találkozóknak az egyes projektpartnerek adnak otthont, aminek keretében 2023.01.17-18-án, az Óbudai Egyetem STEM Irodája fogadta a partnereket Óbudán. A transznacionális találkozók célja a projektteljesítmény, különösen a közelgő tevékenységek megvitatása és koordinálása, a legjobb gyakorlatok megosztása, a projekt céljainak a tanárok, diákok, résztvevők és érintettek teljes megelégedésére történő elérése érdekében. 

Projektünk dinamikusan, és az ütemezést követve halad. Kitűzött céljainkért – sajátos nevelési igényű gyermekek, -lemorzsolódás veszélyének kitett gyermekek, -hátrányos szociokulturális helyzetű gyermekek támogatására – jelentős projekteredményeket vállaltunk.

Share this post