Sikerrel zárult 2020-ban indult Erasmus+ projektünk, a SOBER

Sikerrel zárult 2020-ban indult Erasmus+ projektünk, a SOBER

2023.10.11-én, brüsszeli zárókonferenciával és projektértekezlettel zárult le 2020-ban indult Erasmus+ projektünk. Konzorciumi partnereinkkel (belga, lengyel, magyar és török) együtt a konferencia során oktatási szakértők és tanárok előtt mutattuk be a projekt eredményeit.

A hangsúlyt egy átfogó fejlesztési program létrehozására és a tanárok, valamint speciális pedagógusok számára nyújtott képzésre helyeztük, különös tekintettel az ISCED 1-3 oktatási szintek alap- és digitális készségeinek fejlesztésére, különösen a hátrányos helyzetű és a korai iskolaelhagyásra hajlamos SNI-s tanulók esetében. – mesélte Márton Zoltán, projekt koordinátor

A projektről

A SOBER “Social Skills Development and STEM for a better life project” (Szociális készségek fejlesztése és a STEM a jobb életért) projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatásával valósult meg (megvalósítási időszak vége 2023.10.31).

A SOBER projekt célja, egy digitális alapú Komplex Fejlesztési Program létrehozása és megvalósítása, valamint módszertan és képzés biztosítása tanárok és szaktanárok számára, a hátrányos helyzetű és SNI (sajátos nevelési igényű) gyermekek alapkészségeinek fejlesztésére összpontosítva.

A projekt az emberi kognitív tevékenység alapját képező képességek fejlesztéséhez szükséges különféle modern tevékenységekre összpontosít. Az innovatív akció célja a tanulók fejlődésének támogatása, a hátrányok kompenzálása és a sajátos nevelési igényű gyermekek életének megkönnyítése.

A több évtizedes tapasztalat azt mutatja, az iskolába érkező gyerekek részkészségei széles spektrumon mozognak. Nincs olyan, hogy tipikusan fejlődő gyerek; ez ma inkább atipikusnak mondható. Az oktatási rendszer nemzetközi szinten is egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, amikor a képességek változásáról van szó. Az oktatóknak meg kell ragadniuk a megelőzés, a beavatkozás és a kompenzáció minden lehetséges módját és eszközét munkájuk sikeres elvégzéséhez.

A SOBER Komplex Fejlesztési Program célja a hátrányos helyzetű tanulók tanulási eredményeiben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentése, ami a társadalmi kohézió erősítése szempontjából is kulcsfontosságú.

Projektcélok

Komplex Fejlesztési Program

A Komplex Fejlesztési Program középpontjában a 6-16 éves tanulók képességfejlesztése áll. A tanulók eredményeinek javításával, a kulcskompetenciák és transzverzális készségek támogatásával a Komplex Fejlesztési Program feltételeket teremt az egészséges személyiségfejlődéshez és erősíti az iskolához való pozitív hozzáállást.

Folyamatos szakmai fejlődés (CPD)

Az iskolai lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók extra támogatást érdemelnek az iskola, a tanárok és a szülők részéről. A SOBER készségfejlesztési program részeként Folyamatos Szakmai Fejlődés (CPD) kurzust fejlesztettünk, hogy a tanárok olyan tananyagokat és módszertant biztosítsanak a mikrokészségek kialakításához, amelyek a veszélyeztetett tanulók kulcs- és digitális kompetenciáinak alapját képezik. Maximálisan kihasználjuk a digitális eszközöket.

Online platform a képességfejlesztéshez

Az alapkészségek erősítésére és gyakorlására digitális alapú online platformot fejlesztettünk különféle játékos gyakorlatokkal. A tanárok úgy használhatják ezt a platformot, hogy beépítik a használatát az óráikba, a szülők pedig közösen dolgozhatnak gyermekeikkel meghatározott készségek fejlesztésén, a gyerekek pedig maguk is használhatják a platformot, hogy önállóan dolgozhassanak rajta. A játékosság és a gamifikáció célja, hogy kellemes és vonzó módon segítse a tanulókat új kompetenciák elsajátításában.

Anyagok tanároknak és szülőknek

  • Munkafüzetek – Négy munkafüzet áll a tanárok és a szülők rendelkezésére, amelyek a gyerekek kulcskompetenciáinak fejlesztését és megerősítését segítik.
  • Szcenáriók, forgatókönyvek – Számos forgatókönyvet dolgoztunk ki, amelyek abban segítik a tanárokat, hogy óráik során bizonyos készségekre összpontosítsanak. Ezeket a forgatókönyveket tovább kell igazítani a gyerekek életkorához és képességeihez, az osztálycsoportok létszámához és az iskolában rendelkezésre álló anyagokhoz.
  • Tanterv – A tanterv pedagógiai és gyógypedagógiai alapjai tartalmazzák a fejlesztési program általános bemutatását. A tanterv meghatározza a program hátterét és stratégiai céljait, amelyekre ez a nemzetközi együttműködés irányul. Ez az átfogó dokumentum részletesen ismerteti a program alapvető koncepcióit, hatékonyságát és felépítését.

A projekt teljes anyaga elérhető (és letölthető) magyar és partnerség többi nyelvén a gombra kattintva:

Share this post