A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Széchenyi István Egyetemen – Minőség+Tudás+Motiváció+Innováció=SZE

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Széchenyi István Egyetem

Támogatási összeg:

137 610 851 Ft

A program célja:

A projekt a következő területek fejlesztését szolgálja:

• a felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése,

• a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása, és a felsőfokú végzettséghez történő jutásuk elősegítése, különösen a jelenleg általuk alulreprezentált szakokon,

• a matematikai, természettudományi, informatikai, műszaki (MTMI) szakokra való jelentkezés fokozása,

• cél továbbá a felsőoktatásba való bekerülés ösztönzése, készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósításával.

• olyan életutak bemutatása, melyek intellektuális kihívást és egyben inspirációt jelentenek az arra fogékony fiatalok számára

• olyan támogató tevékenységek folytatása, amelyek növelik az MTMI szakok népszerűségét a köznevelésben,

• egyúttal speciálisan támogatják a valamely szempontból segítségre szoruló fiatalokat is. Közvetlen célcsoport:

• A felsőoktatásba potenciálisan jelentkező fiatalok, különös tekintettel a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett járásokban lakóhellyel rendelkezőkre, valamint hátrányos helyzetűekre.

• A köznevelési korosztály a 6. osztálytól kezdődően

• Érettségizett, de felvételt nem nyert hallgatók, illetve az élethosszig tartó tanulás koncepciójához illeszkedve formális végzettséget nem adó, egyéni motiváción és társadalmi igényen alapuló kurzusokra, tanfolyamokra az egyetemi-főiskolai bekerülés érdekében jelentkezni kívánó fiatalok

• A Széchenyi István Egyetem oktatói, kutatói, munkatársai, hallgatói, piaci szereplők (vállalatok/cégek) mentorai, szakemberei, társadalmi-civil szervezetek képviselői

Honlap:

Pályázati Iroda – EFOP-3.4.4-16-2017-00011 (sze.hu)